dilluns, 28 de febrer del 2011

Defensem l'escola catalana, somescola.cat


Al ple de demà presentem una moció per adherir l'ajuntament a SOMESCOLA.CAT plataforma de la societat civil  i dels agents educatius per fer front a les sentències que pretenen acabar amb un sistema d'èxit pedagògic i de cohesió social: el model d'escola catalana basat en la immersió lingüística. Cal que el defensem tots i totes!!


MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA SOMESCOLA.CAT
  
Davant de les tres sentències dictades el mes de desembre pel Tribunal Suprem que insta el Govern de la Generalitat a modificar el sistema educatiu català per introduir el castellà com a llengua vehicular a totes les escoles i en tots els cursos d'ensenyament obligatori, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell, del passat 31 de desembre de 2010 va aprovar una moció que manifestava “el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes”. Tanmateix també declarava, que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà, i, per tant, que és el model que cal continuar aplicant. I la petició d’unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèssim atac a la llengua, cultura i societat catalana.
El passat 16 de febrer de 2011, representants de quaranta-tres entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu van  presentar a l’Institut Verdaguer de Barcelona Somescola.cat. amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.
Somescola.cat sorgeix arran de les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya àmpliament reconegut i aplaudit, tant aquí com a Europa, i qüestiona la metodologia d’immersió. Davant d’aquests atacs, la societat civil s’ha unit i organitzat per refermar el seu suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.
Atès la creació de somescola.cat com a organització de la societat civil davant de les sentències que pretenen invalidar el model d’escola catalana, basada en la no separació d’alumnes per raó de llengua i en un sistema d’immersió lingüística aplicat amb consens des de fa 30 anys.

Per tots aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:

Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de Sabadell a la Plataforma somescola.cat.

Segon. Difondre i promoure a tots els agents educatius de la ciutat i en tot cas: Escoles, AMPAs i Esplais, l’adhesió a la plataforma somescola.cat.divendres, 25 de febrer del 2011

Proposta de millora en l’assignació de les escoles
Avui  hem fet una roda de premsa amb una proposta que crec que és interessant per millorar l'assignació d'escola a Sabadell. Aquí teniu a veure què us sembla.

Avui divendres dia 25 de febrer ha acabat el termini de preinscripcions a les escoles de primària de Sabadell. Durant aquest període, cabdal per les famílies, es pren una decisió important per pares i fills, i es generen moltes incerteses i angoixes.
En el sistema actual, la puntuació que s’obté a l’hora de poder optar a un centre amb més o menys punts és resultant de la zona en la que vius, per tant a les escoles que estan a la teva zona tens 30 punts per criteri de proximitat.
Creiem que aquesta és una manera objectiva per poder ordenar els serveis i equipaments educatius, però creiem que és millorable en alguns casos.
La proposta de millora que plantegem des d’Esquerra de Sabadell, és que en els carrers límit entre zones d’assignació d’escoles s’apliqui un criteri de proximitat real al centre educatiu i no només el de pertinença o no a la zona. És a dir, el criteri a afegir seria que en el cas que hi hagi una escola que estigui més a prop de casa teva que la distància al centre més proper de la teva zona també tinguis la puntuació màxima per proximitat,
Creiem que d’aquesta manera es millora el sistema actual ja que no es modifica el sistema d’ordenació i assignació en el seu global, ordenat en zones, si no que es resoldrien situacions que actualment succeeixen i que creiem no són lògiques.
Un exemple d’aquestes situacions és que una família que viu al final del Carrer Sant Vicenç, té com a escoles públiques amb puntuació màxima per lloc de residència la Creu Alta, Ribatallada i Samuntada i com a concertades Acadèmia Bertran, Col·legi Tarrés i Col·legi Servator. L’escola més propera Creu Alta, esta a 500m.
En canvi no tindrien puntuació màxima per zona per entrar a l’Escola Pia o a l’Escola del Carme que estan a menys distància que la resta d’escoles que els hi pertocaria per zona.
Un altre exemple podria ser algú que viu al carrer Latorre 81, a la Gran Via té màxima puntuació per anar a l’Amadeu Vives, Joaquim Blume i Salesians o la Vall, però no per anar per exemple a l’Escola Mare de Deu de la Salut que esta davant per davant de casa seva.
Creiem doncs que aquest criteri faria que en aquestes zones de límit, que sempre generen malestar, podria ser una solució per facilitar a les famílies l’escola més propera també físicament a més a més del criteri de pertinença a la zona.
La modificació d’aquest sistema és competència dels serveis territorials d’educació, però considerem que l’ajuntament podria fer aquesta proposta de millora per tal que s’incorporés al criteri actual.
A banda creiem que és absolutament necessari  la construcció de noves escoles públiques a la ciutat, per exemple la segona escola a Gràcia, o bé el desdoblament de línies d’algunes existents com seria el cas de l’Escola Creu Alta, o un nou institut al centre.

dijous, 24 de febrer del 2011

Sabadell contra l'apagada de TV3 al País Valencià


Demà presentarem a la Junta de portaveus, la següent moció perquè l'ajuntament de Sabadell es posicioni contra l'apagada absurda de TV3 al País Valencià, que intenta una vegada més atacar a la llengua i cultura comunes i que pretén treure del mig un mitjà que el senyor Camps no controla. Una atac a la llibertat d'expressió i a la llengua i cultura que compartim. Un atac en definitiva contra els valencians i els catalans.


MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià.

Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori.

Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.”

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell l’aprovació dels següents acords:

Primer. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció Cultural del País Valencià.

Segon. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua.

Tercer. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.

Quart. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a ACPV.


La policia municipal de Sabadell també multa pel CATimatge dels municipals mentre sancionaven pel CAT

El model de policia municipal de Sabadell, no s'assembla en res al meu. Tenim unitats més semblants a antidisturbis que a una policia local, que de tant en tant apareixen per fer una escena més pròpia d'un episodi dels SWAT que d'una policia d'una ciutat europea, propera i moderna.
Però ahir vam recuperar una figura que des de feia més de set anys no apareixia per la ciutat. És la figura del policia municipal que vetlla per tots i totes nosaltres, per l'ordre, per la seguretat del trànsit i per la seguretat ciutadana aturant un cotxe i multant-lo per portar el CAT a la matrícula.
Aquest no és el meu model de policia propera, moderna i al servei de la ciutadania. Espero i desitjo que es prengui bona nota, que el Govern municipal investigui i prengui mesures perque no torni a passar i per que la sanció com a mínim quedi sense efecte.
No podem permetre que es multi per motius ideològics perquè com explicava en el meu post 

El CAT i la E: Em volia detenir o acollonir? del 28 de maig de 2010

"Crec que la seva interpretació del "delito", és totalment ideològica i no gens fonamentada, per dir-ho d'aguna manera, la documentació del meu vehicle diu que la meva patricula és XXXX-ABC i enlloc diu que sigui E-XXXX-ABC."

Res que seguirem portant el CAT i que seguirem lluitant malgrat les pressions, les sancions, les multes i els intents d'acollonir-nos en alguns casos.


dimecres, 23 de febrer del 2011

Sumar per multiplicar : Els independentistes podem decidir


 Cartell d'ERC durant la República


 

Després de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, cal analitzar de manera tranquil·la la nova situació política que aquestes ens han deixat. Un dels resultats que cal analitzar de manera més exhaustiva és que en el moment en què les enquestes sociològiques reflecteixen que hi ha més sentiment independentista de la història i per tant més persones que se’n declaren, tenim menys representació en forma de diputats que en altres moments de la història recent del País.
Les causes que ho poden explicar són diverses, la crisis econòmica, decisions polítiques errònies, estratègies comunicatives no prou encertades. Aquestes causes poden ser opinables i el grau de culpa de cada una d’elles cadascú el pot repartir a la seva manera. Però hi ha un motiu que és quantificable i per tant fàcilment identificable, no hi havia espai per a tres formacions independentistes, i aquesta situació l’hem pagada totes les persones independentistes amb un afebliment de la nostra capacitat de decisió i d’influència.
D’aquesta situació d’afebliment n’hauríem d’aprendre i no fer bona la dita que diu “l’esser humà és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra”. Cal doncs que analitzem què passaria si traslladéssim la mateixa situació a les eleccions municipals del proper 22 de maig.
Comencem per recordar que per poder tenir representació a l’Ajuntament cal superar el llindar del 5% dels vots (al Parlament aquest llindar és del 3%). Així doncs si prenem com a referència els vots del passat 28 de Novembre a la ciutat de Sabadell, ERC vam obtenir un 5,86% dels vots, mentre que Solidaritat va arribar al 3,05% i Reagrupament a l’1,1%. A la vista d’aquests resultats podem concloure que els i les sabadellenques independentistes tenim una gran oportunitat al davant.
Tenim la gran oportunitat de poder fer una suma, la de fer una coalició, un acord... diguem-li com vulguem. Que aconsegueixi il·lusionar i que permeti crear un nou espai polític a Sabadell. Un espai, d’aquells que creiem que Sabadell ha de ser una ciutat que lideri les polítiques socials, les de suport al teixit econòmic i productiu del País, de les persones que creiem que les polítiques de suport a les famílies amb fills a càrrec o a les persones grans de la ciutat han de ser centrals en la política municipal. D’aquelles que creiem que la societat civil organitzada ha de tenir un paper protagonista en el disseny de les estratègies de ciutat, i d’aquelles que a més a més d’això creiem que la política municipal ha de ser també una eina de construcció nacional que ens permeti avançar cap a un Estat Català del Benestar.
Un espai que després de sumar, haurà multiplicat la seva força i serà decisiu després de les properes municipals.
Cal doncs que fem un cop de cap i que mirem amb intel·ligència tot allò que ens uneix. Hi ha una majoria de la ciutadania de Sabadell que vol un canvi de rumb polític a la ciutat, jo estic dins d’aquest percentatge majoritari que considera que el Govern del PSC amb la col·laboració del PP esta esgotat, i que desitja un canvi. Creem, doncs aquest espai que faci possible un canvi on els i les sabadellenques que creiem en un Estat propi i en el benestar de les persones siguem decisius.
 Estem d’enhorabona doncs perquè, si treballem plegats, els independentistes podem ser decisius a Sabadell.


Juli Fernàndez i Olivares
Cap de llista d’ERC a Sabadell

Publicat al Diari de Sabadell 23 de Febrer de 2010