diumenge, 25 d’octubre de 2009

Nou PNJCAT: Volemdecidir.cat!!

Aquest any 2009 celebrem 30 anys de polítiques de joventut de Catalunya.

Joventut és una competènca exclusiva de la Generalitat recollida a l'article 142 de l'EAC, i que recull entre d'altres aspectes, la competència de la Generalitat en l'àmbit juvenil internacional on Catalunya és referent en un mapa global. Una de les pràctiques que ens ha fet referents ha estat el PNJCAT

En aquests 30 anys hi ha dues etapes en les polítiques de joventut, clarament marcades per l'aprovació del PNJCAT, una etapa de 20 anys centrada en el lleure, pre-pnjcat. I una altra que comença a partir de l'aprovació del PNJCAT l'any 2000 que centra les polítiques de joventut en dos eixos principals, l'emancipació i la participació, i fixa la integralitat, la transvesaitat i la interdeatamentalitat com a principis de treball.

Les JERC a la Secretaria de joventut des de l'any 2003 hem apostat decidament per aquests eixos i els hem potenciat estratègicament, assentant aquest model i treballant conjuntamet amb ens locals, i entitats juvenils, per facilitar que els i les joves puguin construir el seu propi projecte de vida, us posaré 2 exemples prou clars:  en habitatge, amb la Xarxa de Borses Joves d'Habitatge ha passat de 4 l'any 2000 a 52 l'any 2009, cobrint el 95% del Principat, aquesta XBJH permet que cada dia es signin 6 contractes de lloguer a preus un 11%   inferiors de mitjana al de mercat.

Un segon exemple i més recent, la signatura de l'Acord de Mesures per l'Ocupació Juvenil de Catalunya, un acord que la Secretaria de Joventut ha estat liderant des del nomenament d'Eugeni Villalbí com a Secretari, on un bon company Jordi Casals, ha deixat molts esforços i que finalment després d'un any i mig de negociacions va acabar amb la signatura de l'Acord entre el Govern, els agents socials i el CNJC. un Acord que contempla 68 mesures i més de 200 milions € de pressupost, amb indicadors d'avaluació i una taula de seguiment.

Aquests dos exemples han estat possibles gràcies a que es va aprobar en el seu dia un PNJCAT que marcava el marc de treball, evidentment la intensitat de les mesures depèn de la voluntat política, i ho podeu veure en l'exemple d'habitatge, però les linees de treball estan marcades, i marcades per consens social i polític.

Aquest instrument consensuat el 2010 acaba la vigència, i estem fent un procés d'avaluació del vigent i el més important, un procés de consulta, de recollida de propostes entre el jovent. Ho fem fent tallers presencials amb joves, ajuntaments, entitats, tallers temàtics, grups interns de goven... i totes aquestes coses metodològiques.
Per arribar a la get jove, fem una campanya comunicativa fresca, dibuixada per un jove de 26 anys, Aleix Saló, vallesà i guanyador del premi Tira còmica Carnet Jove 2008, que gira al voltant d'un personatge "J" que viu diferents situacions que podria viure qualsevol persona jove del nostre País, i que pretén expicar què coi és el PNJCAT,  engantxar i fer participar als i les joves a través de la ironia, perque hi diguin la seva i decidexin les polítiques de joventut dels propers 10 anys ( més de 1600 ja ho han fet a través del qüestionari particpatiu de la web).
Utilitzem les seves eines, web volemdecidir.cat, facebook. canal youtube i campanya en mitjans digitals.

Volem que els i les joves decideixin això i altres coses!!!

1 comentari: